Més amunt que les flames

Més amunt que les flames

Publicat al número 693 de la revista Serra d’Or Louise Dupré. L’escriptura com a vehicle de comprensió i d’esperança. À Auschwitz on exterminait / des enfants / qui aimaient caresser / des troupeaux de nuages. Assisteixo, expectant, el 29 de novembre del 2016, a la